Surowce Energetyczne
Biomasa
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami
Surowce Energetyczne
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami

Zarząd


Prezes Zarządu / CEO

Sławomir Wołyniec - Absolwent Studiów Doktoranckich (XII Edycji) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów) oraz Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs dla kandydatów do Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa. Posiada Świadectwo Zawodowe Ministra Finansów (na podstawie art. 19, ust. 3, Ustawy z dn. 29 lipca 1992 roku).

 

Dwudziestosiedmioletnie doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc obowiązki w zarządach spółek prawa handlowego (w tym notowanej na GPW w Warszawie) jak również będąc przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i inwestycyjną na własny rachunek.

 

Począwszy od roku 1988 związany z następującymi sektorami: przemysłu lekkiego, obrotu wierzytelnościami, handlu masowego surowcami energetycznymi, budownictwa, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz handlu zagranicznego.

Zainteresowania: filozofia chrześcijańska.


 

Surowce Energetyczne

W przypadku surowców energetycznych, specjalizujemy się w dostawach energetycznych miałów węglowych oraz biomasy na potrzeby...

Doradztwo Gospodarcze

Usługi doradcze świadczone przez naszą spółkę koncentrują się na następujących obszarach: 1. Doradztwo st...

Spedycja Kolejowa

Świadczymy obsługę w zakresie organizacji kolejowego transportu towarów masowych: głównie węgla i kruszyw. Charakteryzuje na...