Surowce Energetyczne
Biomasa
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami
Surowce Energetyczne
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami

Kontakt

V-PROJECT Spółka Akcyjna

siedziba:

ul. Grzybowska 87, VII piętro

CONCEPT TOWER

00-844 Warszawa

 

e-mail: biuro @ v-project.com.pl

www.v-project.com.pl

tel: +48 22 126 19 67

fax +48 22 257 86 58

 

REGON: 362928463

NIP: 7010517263

NIP EU: PL7010517263

KRS:0000583606

 

Kapitał akcyjny spółki wynosi : 1.000.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

 

V-PROJECT SA jest w trakcie rejestrowej zmiany adresu siedziby spółki.

Adres: ul. Emilii Plater 10 lok 52, 00-669 Warszawa jest już nieaktualny.

 

 

 

Surowce Energetyczne

W przypadku surowców energetycznych, specjalizujemy się w dostawach energetycznych miałów węglowych oraz biomasy na potrzeby...

Doradztwo Gospodarcze

Usługi doradcze świadczone przez naszą spółkę koncentrują się na następujących obszarach: 1. Doradztwo st...

Spedycja Kolejowa

Świadczymy obsługę w zakresie organizacji kolejowego transportu towarów masowych: głównie węgla i kruszyw. Charakteryzuje na...