Surowce Energetyczne
Biomasa
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami
Surowce Energetyczne
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami

Działalność

W przypadku surowców energetycznych, specjalizujemy się w dostawach energetycznych miałów węglowych oraz biomasy na potrzeby ciepłownictwa oraz energetyki zawodowej.

Możemy Państwu zaoferować miały lub mieszanki miałowe w zakresie przedstawionym poniżej, w tym miały przeznaczone do spalania w kotłach fluidalnych.:

 

Parametry Jednostka Zakres
Uziarnienie mm 0-20 lub 0-10
Qir MJ/kg 18,0 - 27,0
Ar % 10,0 - 27,0
Wtr % 7,0 - 16,0
Sr % 0,4 - 1,2

 

Oferujemy także dostawy hurtowe paliw ekologicznych takich jak Ekogroszek (uziarnienie 5 – 25 mm) lub Groszek (uziarnienie 5 – 31,5 mm)  o kaloryczności 24 – 26 MJ/kg.
  
Dysponujemy możliwościami dostarczania towarów w wagonach typu EA (węglarki) lub samowyładowczych typu FALS (Talbot). Preferujemy realizację dostaw całopociągowych w ilościach 1.000 – 2.400 Mg. Posiadamy również dostęp do bocznicy kolejowej.

Ponadto, wykorzystując potencjał związanego z nami zakładu przeróbczego posiadamy możliwości wzbogacania węgla surowego do wyższych klas, jak również możemy świadczyć usługi w zakresie przeprowadzania procesu odzysku węgla z hałd pokopalnianych czy powęglowych.

 

W przypadku biomasy możemy Państwu zaoferować sprzedaż zrębków drzewnych wraz z pełną dokumentacją dla Energetyki zawodowej, wymaganą przez Urząd Regulacji Energetyki wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia18 października 2012r., o następujących parametrach:


 
Preferujemy dostawy całopociągowe po ok 1.270 m3, jednak możliwe są także dostawy kolejowe z przeładunkiem na wskazanej bocznicy na samochody ciężarowe z naczepami typu „ruchoma podłoga” oraz dostawy realizowane w całości transportem samochodowym przy wykorzystaniu naczep typu „ruchoma podłoga”


Nasza firma została wpisana na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy dla:
Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.
http://biomasa-grupatauron.pl/

Surowce Energetyczne

W przypadku surowców energetycznych, specjalizujemy się w dostawach energetycznych miałów węglowych oraz biomasy na potrzeby...

Doradztwo Gospodarcze

Usługi doradcze świadczone przez naszą spółkę koncentrują się na następujących obszarach: 1. Doradztwo st...

Spedycja Kolejowa

Świadczymy obsługę w zakresie organizacji kolejowego transportu towarów masowych: głównie węgla i kruszyw. Charakteryzuje na...