Surowce Energetyczne
Biomasa
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami
Surowce Energetyczne
Spedycja Kolejowa
Doradztwo gospodarcze
Obrót Wierzytelnościami

Działalność

Usługi doradcze świadczone przez naszą spółkę koncentrują się na następujących obszarach:

1. Doradztwo strategiczne, które obejmuje:
a) analizę strategiczną i diagnozę,
b) optymalizację modelu biznesowego,
c) opcje strategiczne,
d) formułowanie strategii,
e) monitoring strategii.

2. Doradztwo finansowe, które obejmuje:
a) analizy finansowe i inwestycyjne,
b) modelowanie finansowe,
c) biznes plany/studia wykonalności,
d) organizację finansowania.

3. Doradztwo biznesowe, które obejmuje:
a) zarządzanie ryzykiem,
b) zarządzanie efektywnością,
c) programy naprawcze/strategie antykryzysowe,
d) doskonalenie organizacji,
e) ekspertyzy i niezależne opinie.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy lub chęcią pozyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skierowanie stosownego zapytania na adres e-mail: biuro @ v-project.org

Surowce Energetyczne

W przypadku surowców energetycznych, specjalizujemy się w dostawach energetycznych miałów węglowych oraz biomasy na potrzeby...

Doradztwo Gospodarcze

Usługi doradcze świadczone przez naszą spółkę koncentrują się na następujących obszarach: 1. Doradztwo st...

Spedycja Kolejowa

Świadczymy obsługę w zakresie organizacji kolejowego transportu towarów masowych: głównie węgla i kruszyw. Charakteryzuje na...